...wszystko czego źródła posłane 

są miłością lub nienawiścią

jest piękne i czyste...

 

STRONA ZESPOŁU 

- EMPATHY -

wejdź